Rihanna - Bitch Better Have My Money - Rihanna - Bitch Better Have My Money - текст песни

йэ, йэ
йэ, йэ
му-ла-lah
йэ, йэ

бич ˈбетэр хэв май ˈмани!
ёл шуд нoу ми уэл иˈнаф,
бич ˈбетэр хэв май ˈмани!

плиз дoунт кол ми ан май блаф,
пей ми уат ю oу ми.
ˈбэлин ˈбигэр зэн ˈлебрэн,
гив ми юэр ˈмани,
ху ёл синк ёл ˈфрантин ан?

лайк бла, бла, бла

ˈлуис екс-ай-ай-ай энд итс ол ан ми, nigga ю джаст бат э шат,
ˌкамэˈкази иф ю синк зэт ю gon' нак ми оф зэ тап,
шит, юэр уайф ин зэ бэкˈсит ав май брэнд ну ˈфорэн кар.
дoунт экт лайк ю фэрˈгат, ай кол зэ шатс, шатс, шатс,

лайк бла, бла, бла.

пей ми уат ю oу ми, дoунт экт лайк ю фэрˈгат.

Припев:

бич ˈбетэр хэв май ˈмани!
бич ˈбетэр хэв май ˈмани!
пей ми уат ю oу ми,
бич ˈбетэр хэв май ˈмани!

тёрн ап ту Rihanna уайл зэ хoул клаб ˈфакин ˈуэйстэд,
ˈевэри тайм ай драйв бай, айм зи ˈoунли син юр ˈплейин.
ин э драп тап, ˈдуин ˈхандрэд, ёл ин май ˈрирвью ˈмирэр ˈрейсин,
уэр ёл эт? уэр ёл эт? уэр ёл эт?

лайк бла, бла, бла

ˌкамэˈкази иф ю синк зэт ю gon' нак ми оф зэ тап,
шит, юэр уайф ин зэ бэкˈсит ав май брэнд ну ˈфорэн кар.
дoунт экт лайк ю фэрˈгат, ай кол зэ шатс, шатс, шатс,
лайк бла, бла, бла.
пей ми уат ю oу ми, дoунт экт лайк ю фэрˈгат.
Другие тексты песен "Rihanna - Bitch Better Have My Money"Видео